Categories
Tarixi abidələr

Şəkixanovların evi

Bu ev XVIII əsrdə inşa edilmiş və xalq yaşayış evindən saray tipli evlərə keçid formasındadır.Ölkə əhəmiyyətli tarix-memarlıq abidəsi olub,inventar nömrəsi 331-dir.Ev dördbucaqlı formasında olub ikimərtəbəlidir.

Ev iş,yaşayış və qonaq hissələrinə bölünür.Hər mərtəbə 3 otaq və 2 böyük olmayan dəhlizdən ibarətdir.Otaqlar Nizaminin Xəmsəsinə uyğun olaraq bəzədilib.Birinci mərtəbə qış yaşayışı üçün nəzərdə tutulub və burada buxarı yerləşir.

İkinci mərtəbə isə qonaqlar üçün nəzərdə tutulub.Evin əsas fasadı aydın,xoşagələndir.Fasadın mərkəzi oxu şəbəkə ilə işlənib.Birinci mərtəbədə buxarı gözəl şəbəkələrlə bəzədilib.

Xarici divar da şəbəkələrlə örtülüb.Kəllə divarlarda iki taxça yerləşir və salona çıxan qapılar yerləşir.Bərpa işləri yarımçıq qalmış,rəngkarlıq və şəbəkə işləri başa çatdırılmamışdır.